Takaisin

Jalkapallojaoston kokous 25.10.2018

Viimeisin jaoston kokous pidettiin tiistaina 25.10.2018. Siellä käsiteltiin mm. seuraavia ajankohtaisia asioita: 

1.Tyttöfutisilta pidettiin Lival SC hallissa maanantaina 29.10 klo 18.00-20.00. Tapahtumaa on markkinoitu laajasti: Kaveripassi, kouluille jaettu mainokset, ilmoitus seuralehdessä ja Sipoon Sanomissa, Facebookissa.

 Aloittavien ikäluokkien ensimmäisissä harjoituksissa ollut hyvin lapsia paikalla. Tyttöjen harjoituksissa 19 tyttöä ja poikien harjoituksissa 21 poikaa.

Seuraleiri 23.-24.3.2019. Ilmoittautuminen svjalkapallo.fi sivuilla. Ikäluokat P07-P11 ja T07-11.

Seuran pelikoulut ovat käynnistyneet.

 Futisvalmentajan starttikoulutus alkaa marraskuun 17. päivänä. Tavoitteena saada kurssille kaikki aloittavat valmentajat ja ne jotka ovat käyneet E- kurssin. Ilmoitus ikäluokkiin ja uutinen sekä ilmoittautumislinkki nettisivuille perjantaina 26.11.2018.

2. Päivitettiin varustetoimittaja tilanne. Keskusteltiin eri varustetoimittaja vaihtoehdoista. Päätettiin säilyttää Adidas varustetoimittajana. Päätettiin jatkaa neuvotteluja Stadiumin kanssa Adidas- varustesopimuksesta ja esittämään varustesopimusehdotuksen seuraavassa jaoston kokouksessa. Jotta tuotteiden toimitusaika saadaan lyhennettyä, halutaan varustesopimukseen maininta että Stadium pitää välivarastoa Sibbo Vargarnan esittämistä tuotteista.

3. Toiminnanjohtaja esitteli sääntötyöryhmän johtopäätöksiä

          Jaoston säännöt on laadittu 1991 ja päivitetty 2004

        Eivät kuvasta jaoston tämän hetkistä toimintatapaa

          Tarve päivittää nykyisen toimintatavan mukaiseksi

          Jaoston sääntömuutokset tulee hyväksyttää seuran keskushallituksella

          Tarve luoda ikäluokkien toimintaa ohjaavat taloussäännöt/ ohjeistus

          Taloussäännöt/ ohjeistus liitteeksi jaoston sääntöihin

          Tarve läpikäydä uuden puheenjohtaja johdolla palkattujen ja puheenjohtajan toimenkuvat ja sopia vastuualueista

Päätettiin odottaa uuden puheenjohtajan ajatuksia, miten havaittuja kehitystarpeita aletaan viemään eteenpäin. Tavoitteena, että saadaan tehtyä jaoston sääntömuutosehdotus seuran kevätkokoukseen.

Toiminnanjohtaja esitteli tiedotus ja viestintätyöryhmän kehitysehdotuksia

          Laaditaan jaoston kokouksesta muistio, joka lähetetään sähköpostilla joukkueenjohtajille (näin päätökset saavuttavat myös kokouksen poissaolijat)

          Jaoston kokouksen esityslista viikkoa ennen kokousta osallistujille tutustumista varten

          Seuralta joukkueille tulevaa viestintää tulee selkeyttää, niin että joukkueenjohtaja voi lähettää viestin sellaisenaan joukkueen jäsenille

          Selvitetään sähköpostiosoitteiden yhtenäistämisen mahdollisuutta ja kustannuksia 

          Nettisivujen hyväksikäytön hyödyntäminen

o   Ovatko nettisivujen tiedot ajan tasalla?

o   Onko tarvetta ikäluokkien nettisivujen ylläpitokoulutukselle?

4. Toiminnanjohtaja esitteli ajankohtaisia asioita/ avustuksia, joita on mahdollisuus hakea.

Keskusteltiin eri avustusvaihtoehdoista. Tyttöikäluokkien edustajat ehdottivat, että haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea tyttöfutiksen kehittämiseen. Varsinainen hakemus tulee olla seuran lähettämä, mutta jaoston tulee tehdä esitys haettavasta tuesta keskushallituksen 22.11 pidettävään kokoukseen.

Keskusteltiin eri-ikäisten tyttöjoukkueiden tiiviimmästä yhteistyöstä, niin että motivoituneimmille tytöille saataisiin oman seuran sisällä riittävästi haasteita ja oman taitotason mukaista toimintaa.

Päätettiin, että Antti Sutinen järjestää tapaamisen tyttöjoukkueiden taustoille, missä keskustellaan asiasta ja etsitään asiaan ratkaisumalleja.      

Kirjoitettu: 31/10/2018