Mika Hannonen toiminnanjohtajaksi

Jalkapallojaostolle uusi toiminnanjohtaja 1.10.2018 alkaen.

Mika Hannonen aloitti 1.10.2018 Sibbo Vargarna jalkapallojaoston toiminnanjohtajan tehtävässä. Hänen työaikansa on sovittu 60h /kuukaudessa. Alla teemoja, joiden osalta voitte kääntyä suoraan Mikan puoleen.

Mika Hannonen
040-0740044
mika.hannonen@gmail.com

Toiminnanjohtajan tehtäviä (alla) ovat sovitun keskimääräisen viikkotuntimäärän puitteissa. Työnjaosta tiedotetaan tarkemmin syksyn aikana, kun tarvittavat suunnittelutyöt on tehty ja kaikki toimihenkilöt valittu ensi kaudelle.

 

Jaoston toiminta:

● Jaoston toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä jaoston puheenjohtajan kanssa

● Joukkueenjohtajien yhteyshenkilö ja joukkueenjohtajien kouluttaminen/koulutusten

järjestäminen

● Jaoston vuosikellon toteuttaminen yhdessä joukkueenjohtajien kassa (joukkueilla on

toimintasuunnitelma ja budjetti ja niitä seurataan kauden edetessä)

● Toimii jaoston hallituskokouksissa esittelijänä ja tarvittaessa sihteerinä

● Jaoston toimintakertomuksen laatiminen joukkueiden toimintakertomusten pohjalta

● Jaoston muiden palkattujen tehtävien seuranta projektiesimiehen roolissa

● Avustus- ja tukihakemusten laatiminen

● Seurayhteistyö jalkapalloseurojen kanssa

● Yhteistyö SVHalli Oy:n kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

● Seuran keskushallinto, Sipoon kunta, Palloliitto, Uudenmaan piiri tai vastaavat

Tiedotus

● Nettisivujen tietojen ylläpitäminen ja sisällöstä vastaaminen

● Sosiaalisen median toimintojen seuranta

● Jaoston ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen

Jaoston talous ja talouden seuranta

● Budjetin seuranta koko jaoston osalta

● Yhteistyö jaoston taloudenhoitajan kanssa.

Markkinointiyhteistyö

● Osallistuminen seuran markkinointiin ja varainhankintatyöhön

 

Puheenjohtaja vastaa:

Selvyyden vuoksi mainitaan seuraavassa joitain tehtäviä, jotka kuuluvat jaoston puheenjohtajalle:

● Jaoston puheenjohtaja vastaa jaoston strategiasta ja sen toteuttamisesta

● Jaoston puheenjohtaja hoitaa yhteydenpidon seuran keskushallintoon

● Toimii jaoston hallituksen kokousten puheenjohtajana ja päätoimisten valmentajien esimiehenä.