Ikäkausivalmennus

Valmennusosaaminen ja sen vaikuttavuuden vahvistaminen on keskeinen keino pelaajan laadukkaan arjen luomisessa. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on osaava ja koulutettu valmentaja.

 

Ikäkausivalmennuksen koulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 3 kk. Ikäkausikoulutuksella on kolme lähiosiota alkaen lauantai 28.3.2020. 

 

Linkki ikäkausikoulutuksen ohjelmaan: Sipoo, kevät 2020

 

HUOMIO! Muistiinpanovälineet, urheilullinen harjoitusvarustus aina mukana lähijaksolla. 

 

Ikävaihekoulutuksen tavoitteet

 

Valmentajan urheilu ja lajiosaaminen

– suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen

harjoituksen

– tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee

erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa

– tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita

– saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen

– tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin

– tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen

saliympäristössä

– tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

 

Valmentajan ihmissuhdetaidot

– tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen

valmentamiseen

– saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa

– tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja

harjoitustapahtumissa

 

Valmentajan itsensä kehittämisen taidot

– tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet

valmentajana kehittymiseen

– tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen

– tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen

 

Kouluttajat: Aavo Sarap 044-2660077 ja Antti Sutinen 0401619031

Palloliiton Keski Uudenmaan alueen koulutusvastaava Mika Sandberg 045-1676625

 

 Ilmoittautumislomake: